Søkeord
Sikker innfesting av fasade stillas, spaljer og barduner

Stillas innfesting og øyeskruer

Stillasene må sikres bare midlertidig, men belastningene må fremdeles innføres sikkert i byggematerialene. Av denne grunn tilbyr fischer egnede innfestingsløsninger for de forskjellige materialene. Kombinasjonen med plugger og øyeskruer er trygg og muliggjør rask og kostnadseffektiv demontering. Sammen med fischer ekspansjonsplugg S 14 ROE eller fasadeplugg S 16 H R, er fischer stillase øyebolt GS ideell for sikring av stillas i de fleste bygningsmaterialer. fischer stillase øyebolt FI G kan brukes med fischer ankere med innvendige gjenger; fischer ringmutter RI er montert med ankerbolter og gjengestenger. fischer øyeskrue er ideell til innfesting av kjeder, tau, spaljer og klessnorer.
sc93-delivery-2