fischer ULTRACUT FBS II 6 ELZ
Den kraftige betongskruen gir maksimal installasjonskomfort
fischer ULTRACUT FBS II 6 ELZ

Fordelene i korte trekk

ETA-vurdering (Option 1):
ETA-vurdering (Option 1) for bruk i risset og rissfri betong for de høyeste sikkerhetskravene.
Godkjent for flerpunktsinnfesting i ikke-bærende konstruksjoner:
Betongskruen ULTRACUT FBS II 6 ELZ er godkjent for flerpunktsinnfesting i ikke-bærende konstruksjoner, noe som gjør den ideell for forankring av rør og kabelgater i betong hulldekke.
Høy fleksibilitet:
Den første betongskruen med en diameter på 6 mm og en variabel forankringsdybde gir høy fleksibilitet og gir fleksibel tilpasning til lastene.
Ekstra sikkerhet:
Den første betongskruen i diameter 6 mm med en ETA-vurdering for C1 -seismisk ytelseskategori for ekstra sikkerhet.
De forskjellige hodeformene:
De forskjellige hodeformene gir maksimal fleksibilitet og optimal tilpasning til en rekke applikasjoner.
Vertikal montering:
For vertikal montering (i tak og gulv) er det ikke nødvendig med borehullrengjøring.
Godkjent justering:
I henhold til godkjennelsen kan skruen løsnes 2x10mm eller totalt 20 mm en gang, for å justere montasjeemnet og stramme skruen igjen.
UltraCut FBS II
Den kraftige betongskruen for topp monteringskomfort

Fleksible forankringsdybder

1. Rask montering på grunn av minimal forankringsdybde, f.eks. B. FBS II 6x60/5 US

  • Minste forankringsdybde er 25 mm
  • Tillatt trekkbelastning ved hnom, min = 25 mm er 0,7 kN
  • Tillatt skjærbelastning ved hnom, min = 25 mm er 1,8 kN

2. Høyeste last ved maksimal forankringsdybde, f.eks. B. FBS II 6x60/5 US

  • Maksimal forankringsdybde er 55 mm
  • Tillatt trekkbelastning ved hnom, maks = 55 mm er 4,0 kN
  • Tillatt skjærbelastning ved hnom, maks = 55 mm er 6,3 kN

Applikasjoner

Ventilasjonsanlegg

Patentbånd

Nedsenkning av kanaler

cd-8cc8ccd64-jrpww