INSTALL-FIX

Programmet tar brukere steg for steg gjennom designprosessen. En statusvisning informerer brukere kontinuerlig om statisk belastningsbruk for det valgte fischer installasjonssystemet. Opptil ti forskjellige standardløsninger, inkl. konsoller, rammer og kanaler kan opprettholdes i en hurtigvalgsfane, alternativt kan utforming av mer kompliserte systemer startes ved å forhåndsvelge ønsket installasjonssystem. Programmet tillater endring av størrelse på kanaler, samt antallet og avstanden på støttepunktene, for best utnyttelse av systemet.

I et neste steg kan type, diameter, isolasjon og antall rør defineres.
Alternativet for å velge hule eller mediumsfylte rør i det grafiske støttesystemet genererer automatisk belastningsmodeller, og gir derved de nødvendige statiske prøvene for kanalsystemene. Videre er det mulig å direkte legge inn ekstra belastninger, f.eks. luftekanaler, kabelgater, eller bare fritt definerbare punktbelastninger eller lineære belastninger. I tillegg til en beviselig utskrift genererer programmet også en deleliste over komponenter som er nødvendige for det valgte systemet eller fullføring av utformingen, f.eks. braketter, gjengete stag, kanaler, rørklammer og tilbehør.

Til nedlastninger og systemkrav

sc93-delivery-2