Endring av Produktnavn

Produkter laget av syrefast stål. 

Global harmonisering

fischer group vil forenkle navngivningen på sine produkter, produsert i syrefast stål, iht den europeisk harmonisering. I fremtiden vil fischer endre benevningen på sine produkter i rustfritt stål iht korrosjonsmotstandsklassene som er inkludert i Eurokode3 - EN 1993-1-4.

Korrosjonsmotstand klasse III

Produkter produsert i syrefast stål, som ligger i korrosjonsmotstand klasse III, vil i framtiden bli merket med betegnelsen R (Resistant). R vil erstatte A4 som benevnelse. Syrefast stål i korrosjonsmotstandsklasse III kan brukes utendørs i kystnære strøk. Og for montasje av Cu-impregnert materiale og i andre behandlede tresorter.

Eksempel på endring på produktnavn:

Art. Nr. 501403 FAZ II 10/10 A4 → Art. Nr. 501403 FAZ II 10/10 R

Korrosjonsmotstand klasse V

Produkter laget i stål med korrosjonsmotstand klasse V, vil fremover bli merket med betegnelsen HCR (High Corrosion Resistant). Disse høykorrosjons stålene kan brukes i tøffere miljøer enn i korrosjons motstandsklasse III. (f.eks. permanent eller vekslende nedsenket i sjøvann eller kloridatmosfære som i innendørs badeanlegg eller i atmosfære med ekstrem kjemisk forurensning).

Eksempel på endring på produktnavn:

Art. Nr. 501430 FAZ II 10/10 C → Art. Nr. 501430 FAZ II 10/10 HCR

All info i en kortfattet flyer!

Vi har oppsummert all informasjon om endring av produktbetegnelsen i PDF-format.

Last ned vår flyer

Hvilke fischer produkter påvirkes?

På alle produkter som er syrefaste og høykorrosjon vil bennevnelsen endres. fischer vil starte med følgende produktfamilier:
Ekspansjonsbolter FBN II, Sikkerhetsanker FAZ II, FBZ, FXA, FH II, FZA, gjengestenger FIS A og RG M og RGM I.
Alle tekniske data, varenummer på produktene og den kjente fischer-kvaliteten forblir uendret.

sc93-delivery-1