Product Picture
Application Picture
Application Picture
1   1

Slaganker EA-N

Kostnadseffektivt slaganker uten godkjennelse

fischer Slaganker EA N er et slaganker med innvendig gjenge laget av elforsinket og rustfritt stål. Slagankeret er ideelt for flerpunktsinnfesting i ikke-bærende konstruksjoner som ikke krever godkjent forankring. Samlingen av de innvendige gjengene er ekstremt kostnadseffektivt takket være den korte forankringsdybden, hurtige monteringen og retningskontrollert skrueprosess. EA N monteres i flukt med byggematerialet med få hammerslag. Med monteringsverktøyet EA-ST, vil hylsen ekspandere mot borhulsveggen. Ingen dreiemoment bør påføres skruen for å muliggjøre riktig ekspansjon.

Produktbeskrivelse

Fordeler
 • Enkel slagmontering
 • Den metriske innvendige gjengen gjør at du kan bruke alle skruer og bolter med metriske gjenger for ideell tilpasning til festeemnet.
 • Monteringsverktøyet EA-ST muligjør rask montering.

Versjon


0

Applikasjoner og Godkjennelser

 • Rør- og lufteledninger
 • Sprinkleranlegg
 • Stålkonstruksjoner
 • Konsoller
 • Betong C12/15, ikke-sprukket
 • Betong C20/25, ikke-sprukket
* Du finner detaljert informasjon om byggematerialer i registreringsdokumentet.

Monteringsinstruksjon

Funksjon/montering
 • EA N er egnet for planmontasje.
 • Slagankeret slåes inn i borehullet med en hammer til den flukter med overflaten.
 • Med monteringsverktøyet EA-ST slåes ekspansjonskjeglen inn, ankerhylsen splittes og ekspanderer mot borhullets vegger.
 • Monteringsverktøyet må sitte på kanten av ankeret for å sikre riktig ekspansjon.
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
10.209.131.26