Sikkerhetsanker FH II

Gjennomstikksankeret for fester med krevende design i revnet betong

10.209.131.17