Stillas innfesting

Applikasjon

Sikker innfesting for fasadestillas

Stillasene må sikres bare midlertidig, men belastningene må fremdeles innføres sikkert i byggematerialene. Av denne grunn tilbyr fischer egnede innfestingsløsninger for de forskjellige materialene. Kombinasjonen med plugger og øyeskruer er trygg og muliggjør rask og kostnadseffektiv demontering. Sammen med fischer ekspansjonsplugg S 14 ROE er fischer stillase øyebolt GS velegnet til feste i betong og murstein. For murverk av hulromsmaterialer og porebetong anbefales bruk av fasadeplugg S 16 H R. fischer stillase øyebolt FI G kan brukes med fischer ankere med innvendige gjenger. Dette gjør det mulig å gjenta montering og demontering av samme festepunkt.

fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9