Stillas innfesting og øyeskruer

Diameter

Øyediameter

Gjenge

Applikasjon

Proff / DIY

Sikker innfesting av fasade stillas, spaljer og barduner

Stillasene må sikres bare midlertidig, men belastningene må fremdeles innføres sikkert i byggematerialene. Av denne grunn tilbyr fischer egnede innfestingsløsninger for de forskjellige materialene. Kombinasjonen med plugger og øyeskruer er trygg og muliggjør rask og kostnadseffektiv demontering. Sammen med fischer ekspansjonsplugg S 14 ROE eller fasadeplugg S 16 H R, er fischer stillase øyebolt GS ideell for sikring av stillas i de fleste bygningsmaterialer. fischer stillase øyebolt FI G kan brukes med fischer ankere med innvendige gjenger; fischer ringmutter RI er montert med ankerbolter og gjengestenger. fischer øyeskrue er ideell til innfesting av kjeder, tau, spaljer og klessnorer.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8