Wapeningsstaven

Profesjonelle armerings forbindelser

Armering/forsterkning utgjør en kostnadseffektiv og sikker løsning for styrking, renovering eller justering. fischer tilbyr ulike godkjente systemer for opprettelse av etterfølgende armeringsforbindelser og forsterkninger. I tillegg til godkjente systemkomponenter, tilbyr fischer ideelt egnet tilbehør og trening som kreves for å bruke de aktuelle produktene.

fe80::3c8b:c2b:f52e:7ce5%9