Murbinder VBS

Byggematerial

Profesjonell og sikker renovering av teglsteinsfasader

Den høykorrosive atmosfæren i by- og industriområder og nær kysten resulterer i korrosjon av ankre som brukes på bygninger med tolags murverk. fischer murbinder er en rask, kostnadseffektiv løsning for å binde det ytre laget av murverk med det andre. fischer murbinder VBS-M og VBS 8 muliggjør etterfølgende usynlig binding i henhold til DIN 1053 eller DIN EN 845/846 og DIN 18515 for økonomifasade.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8