Tilbehør

Gjengestang G / gjengestift GS (38)

Håndinndreiingsapparat HED for stokkskrue (1)

Spennlås SPS, bolter venstre/høyre BLR (2)

10.209.131.18