Product Picture
Application Picture
Application Picture
1   1

Injeksjonsankerhylse plast FIS H K

Netthylsen for spesielt sparsom mørtelforbruk i perforert murverk

fischer netthylse FIS H K er til profesjonell, mørtelbesparende installasjon av ankerbolten FIS A eller FIS E med innvendig gjenge i perforert murverk. Den kan brukes med fischer forankrignsmørtel FIS V, FIS VW HØYHASTIGHET, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS GREEN, FIS P Plus og FIS P. Den optimaliserte gitterstrukturen reduserer bruken av mørtel. Når ankerbolten settes inn, skyves mørtelen gjennom gitterkonstruksjonen og skaper en passform i den perforerte mursteinen. Dette leder lasten inn i bygningsmaterialet. Moneres ved planmontasje. Du kan bruke netthylsen til å bygge bro med ikke-bærende lag. Godkjennelsene til de forskjellige forankringsmørtelene må sjekkes.

Produktbeskrivelse

Fordeler
 • Gitterstrukturen til ankerhylsen FIS H K er tilpasset injeksjonsmørtel FIS V, FIS GREEN eller FIS P Plus og sørger for sparsomt mørtelforbruk ved optimal formtilpasning.
 • Sentreringsvingene innretter festeelementet i ankerhylsen ideelt og gjør det mulig med bruk av ulike ankerstangdiametere.
 • Mothakene holder ankerhylsen fast i borehullet og gjør det dermed mulig med en problemfri montering over hodet.
 • Geometrien til ankerhylsen gjør det mulig med overbroing av ikke-bærende lag for en komfortabel og enkel montering.

Versjon


0

Applikasjoner og Godkjennelser

 • Forankring i perforert murverk med forankringsmørtel FIS V, FIS VL, FIS P Plus, FIS P, and FIS GREEN
Godkjent for:
 • Vertikalt perforert tegl
 • Hullstein av lettbetong / Leca
 • Hulblokk av betong
 • Kalksand-hullstein
 • Kalksand-helstein
 • Massiv teglstein
Også egnet for:
 • Hule pimpsteinplater
 • Plater laget av hullteglstein og andre perforerte mursteiner
 • Solide pimpteinsmaterialer
* Du finner detaljert informasjon om byggematerialer i registreringsdokumentet.

Tillatelse

 • ETA-10/0383, ETAG 029
 • ETA-10/0383, ETAG 029
 • DoP No. 0026
 • DoP No. 0126
 • DoP No. 0756-CPD-0361
For detaljer, se tilsvarende dokumenter

Monteringsinstruksjon

Funksjon/montering
 • Avhengig av bruk er bruken av injeksjonsmørtelen FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS GREEN eller FIS P Plus mulig. FIS P kan brukes uten godkjenning.
 • Systemet egner seg til forstikksmontering i forbindelse med injeksjonsankerhylser og ankerstang FIS A eller innvendig gjengeanker FIS E.
 • Ankerhylsen settes inn i borehullet og fylles med injeksjonsmørtel fra ankerhylsegrunnen.
 • Ved inndreiing av festeelementet blir mørtelen trykket gjennom gitterstrukturen til ankerhylsen og tilpasser seg forankringsgrunnen optimalt. Lasten utrettes via formtilpasning.
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture

Dokumenter for nedlasting

Tilleggsdokumenter

Godkjenninger

Tittel Type Opprettet Gyldig til
ETA - European Technical Assessment (PDF, 21 MB) European Technical Assessment fischer Injection resin FIS V for fixing in masonry ETA-10/0383, ETAG 029 17.06.2015 23.11.2020
ETA - European Technical Assessment (PDF, 42 MB) European Technical Assessment fischer Injection resin FIS V for fixing in masonry ETA-10/0383, ETAG 029 06.10.2017
DOP - Declaration of Performance (PDF, 51 MB) Declaration of Performance fischer Injection resin FIS V, according European Technical Assessment ETA-10/0383 DoP No. 0026 20.07.2015
DOP - Declaration of Performance (PDF, 32 MB) Declaration of Performance fischer Injection resin FIS V, according European Technical Assessment ETA-10/0383 DoP No. 0126 16.10.2017
DOP - Declaration of Performance (PDF, 5 MB) Declaration of Performance fischer Injection resin FIS V (masonry) DoP No. 0756-CPD-0361 18.06.2013
fe80::1c61:2ad1:f52e:7ce5%5