Product Picture
Application Picture
Application Picture
1   1

Injeksjonsankerhylse med nett FIS H N

Nettsilhylsen for montering i murverk

fischer netthylse FIS H N for bruk sammen med fischer forankringsmørtlene FIS V, FIS VL, FIS P Plus, FIS P og FIS GREEN i perforert murstein, murverk som ikke er godkjenningsrelevant. Den perforerte netthylsen plasseres i borehullet og fylles med forankringsmørtel fra bunnen av ankerhylsen. Når ankerbolten eller det innvendige gjengede ankeret er installert, blir mørtelen presset gjennom gitterkonstruksjonen og formtilpasser seg byggematerialet. Dette styrer belastningen inn i bygningsmaterialet.

Produktbeskrivelse

Fordeler
 • Nettstrukturen til silhylsen sørger for jevn mørtelfordeling i borehullet og dermed for sikkert hold.

Versjon


0

Applikasjoner og Godkjennelser

 • Forankring i perforert murverk med forankringsmørtel FIS V, FIS VL, FIS P Plus, FIS P, og FIS GREEN uten godkjenning
Egnet for:
 • Vertikalt perforert tegl
 • Hullstein av lettbetong / Leca
 • Hulblokk av betong
 • Kalksand-hullstein
 • Kalksand-helstein
 • Massiv teglstein
 • Hule pimpsteinplater
 • Plater laget av hullteglstein og andre perforerte mursteiner
 • Solide pimpteinsmaterialer
* Du finner detaljert informasjon om byggematerialer i registreringsdokumentet.

Monteringsinstruksjon

Funksjon/montering
 • Ankerhylsen settes inn i borehullet og fylles med injeksjonsmørtel fra ankerhylsegrunnen.
 • Ved setting av festeelementet blir mørtelen trykket gjennom gitterstrukturen til ankerhylsen og tilpasser seg forankringsgrunnen optimalt.
 • Lasten utrettes via formtilpasning.
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
fe80::1c61:2ad1:f52e:7ce5%5