Product Picture
Application Picture
1   1

Ankerbolt FIS A

Den fleksible ankerbolten FIS A

fischer ankerbolt FIS A brukes sammen med fischer forankringsmørtel FIS PM, FIS SB, FIS EM Plus, FIS EB, FIS V, FIS VL, FIS P Plus, FIS P, og FIS GREEN. I henhold til godkjenningen av forankringsmørtel som brukes er ankerbolten egnet for innfesting av stålkonstruksjoner, trapper og maskiner i mange byggematerialer, både innvendig og utvendig. Det omfattende sortimentet i diametre M6 - M30, forskjellige lengder og forskjellige varianter gjør det mulig for ekstremt varierte applikasjoner. Godkjennelsene til de forskjellige forankringsmørtelene må sjekkes.

Produktbeskrivelse

Fordeler
 • Ankerbolten FIS A i kombinasjon med forankringsmørtel FIS V, FIS V HIGH SPEED eller superbond avhenger av hvilken krav som stilles og velges individuelt. Dette gjør den svært fleksibel.
 • Det brede sortimentet av godkjente ankerbolter FIS A fra M6 til M30 tilbyr variable bruksmuligheter.
 • Følg godkjenningene for den aktuelle mørtelen.

Versjon


0

Applikasjoner og Godkjennelser

 • Forankring med forankringsmørtel FIS PM, FIS SB, FIS EM Plus, FIS EB, FIS V, FIS VL, FIS P Plus, FIS P, and FIS GREEN
 • I kombinasjone med flere fischer forankringsmørtler er ankerbolt FIS A godkjent eller egnet for forskjellige byggematerialer.
* Du finner detaljert informasjon om byggematerialer i registreringsdokumentet.

Tillatelse

 • ETA-02/0024, ETAG 001-5
 • DoP No. 0007
 • DoP No. 0072
 • DoP No. 0094
 • ESR-3572
For detaljer, se tilsvarende dokumenter

Monteringsinstruksjon

Funksjon/montering
 • Ankerbolten FIS A egner seg til for- og gjennomstikksmontering.
 • Ankerbolten FIS A blir satt inn for hånd under lett dreiebevegelse frem til borehullgrunnen i borehullet.

Dokumenter for nedlasting

Godkjenninger

Tittel Type Opprettet Gyldig til
ETA - European Technical Assessment (PDF, 4 MB) European Technical Assessment for Injection System fischer FIS V - Bonded anchor for use in concrete ETA-02/0024, ETAG 001-5 13.05.2020
DOP - Declaration of Performance (PDF, 2 MB) Declaration of Performance fischer Injection resin FIS V, according European Technical Assessment ETA-02/0024 DoP No. 0007 05.02.2015
DOP - Declaration of Performance (PDF, 5 MB) Declaration of Performance fischer Injection resin FIS V, according European Technical Assessment ETA-02/0024 DoP No. 0072 24.06.2016
DOP - Declaration of Performance (PDF, 6 MB) Declaration of Performance fischer Injection resin FIS V, according European Technical Assessment ETA-02/0024 DoP No. 0094 20.02.2017
ICC-approval (PDF, 1 MB) ESR-3572 30.04.2001 30.04.2021

Systemkomponenter og relaterte kategorier

fe80::2c2c:371:f52e:7ce6%8