Karmskruer

Hodetype

Hodediameter

Applikasjon

Proff / DIY

Kostnadseffektiv spesialskrue for montasje av vindu.

fischer karmskrue er en spesialskrue (med en lengde på opptil 302 mm) for kostnadseffektiv montering av vinduskarmer uten plugger. Det flate hodet og sylinderhodet er egnet for alle vanlige vinduskarm-materialer. Ift Rosenheim Testing Institute bekrefter deres spesielle egenskap for å feste plastvinduer i murverk. Skruen skrues direkte inn i solide og hule byggematerialer etter boring. High-low gjengen på skruespissen og freseribbene reduserer monteringstiden og muliggjør en energibesparende installasjon. Den gjennomgående gjengen hindrer at karmen trekkes mot byggematerialet. Dette betyr at karmen er festet til byggematerialet uten trekkraft eller spenning.

fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9