fischer ULTRACUT FBS II 6 gvz

Den kraftige betongskruen gir maksimal installasjonskomfort

Dine fordeler

  • Den første betongskruen med en diameter på 6 mm og en variabel forankringsdybde gir høy fleksibilitet og gir fleksibel tilpasning til lastene.
  • ETA-vurdering (Option 1) for bruk i sprukket og ikke-sprukket betong for de høyeste sikkerhetskravene.
  • Den første betongskruen i diameter 6 mm med en ETA-vurdering  for C1 -seismisk ytelseskategori for ekstra sikkerhet.
  • Betongskruen ULTRACUT FBS II 6 ELZ  er godkjent for flerpunktsinnfesting i ikke-bærende konstruksjoner, noe som gjør den ideell for forankring av rør og kabelgater i betong hulldekke.
  • For vertikal montering (i tak og gulv) er det ikke nødvendig med borehullrengjøring.
  • De forskjellige hodeformene gir maksimal fleksibilitet og optimal tilpasning til en rekke applikasjoner.
  • I henhold til godkjennelsen kan skruen løsnes 2x10mm eller totalt 20 mm en gang, for å justere montasjeemnet og stramme skruen igjen.

Forskjellige hodeformer gir maksimal fleksibilitet og optimal tilpasning til applikasjonen

Betongskrue ULTRACUT FBS II 6 SK

Den forsterkede halsen under hodet øker stabiliteten på betongskruen ved innskruing.

Betongskrue ULTRACUT FBS II 6 P / LP

Designet på betongskruen med panhode og stort panhode tillater en visuell estetisk montering.

Betongskrue ULTRACUT FBS II 6 US

Den spesielle hode-geometrien for bruk i monteringsskinner med en pipenøkkel (SW10) muliggjør en enkel montering av festeemnet.

Betongskrue ULTRACUT FBS II 6

Designet på betongskruen med utvendig gjenge gir maksimal fleksibilitet ved montering av ankerbolter eller andre tilkoblingselementer.

Betongskrue ULTRACUT FBS II 6 M8 / M10 I

M8 og M10 med innvendig gjenge er ideell for bruk med ankerbolter eller andre tilkoblingselementer.

Fleksible forankringsdybder

Rask installasjon på grunn av minimum dybde på f.eks FBS II 6x60 / 5 US

  1. Tillatt trekkbelastning ved hnom, min 40 mm er1,2 kN

Minimum forankrings dybde er 40 mm

  1. Tillatt skjærbelastning ved hnom, min 40 mm er 4,3 kN

Applikasjoner

Skinner
Nedsenkning av kanaler
Patentbånd
Ventilasjonsanlegg
sc93-delivery-1