fischer Power-Full skruer

Oversikt over fordelene 

 1. Liten risiko for sprekkdannelse
  - Det lille sylindriske hodet er knapt synlig og reduserer farene for sprekkdannelse. 
  - Det er lett å forsenke skruen. 
 2. God korrosjonsbeskyttelse
  - Det spesielle belegget gir svært god korrosjons-beskyttelse.
 3. Maksimale belastningskapasiteter
  - Den grove gjengen over hele skruen gir en optimal belastningskapasitet. 
 4. Besparelse av både tid og materiale 
  - Borspissen gjør at man slipper å forbore og sørger for at skruen holder retningen ved innskruing.
  - Borspissen hindrer sprekkdannelse og reduserer innskruingsmomentet.
  - Borspissen gjør at små innbyrdes- og kantavstander er mulig og tillatt.

Nye muligheter

Forbindelse - Hoved- / sekundærbjelker

Standard løsning

Tradisjonelt har vi brukt beslag for sammenføyning av hoved- og sekundærbjelker. Montasje av beslag er tidkrevende og må tildekkes og brann beskyttes. 

Løsningen med fischer Power-Full helgjengede skruer.

Med helgjengede skruer montert i 45 grader i kryss vil forbindelsen klare store skjær- og strekkbelastninger. Denne løsningen vil ikke være synlig og trenger ingen ekstra brannbeskyttelse.

Main- / secondary girder connections (cone-reinforcement)

Standard solution

The traditional connection can open itself and lead to larger shifts, because the connection has no guaranteeing tensile strength. Secondary- and main girders can finally rip.

Løsningen med 

Through the restructuring with the help of the fischer Power-Full a belated, stiff and tensile strong connection can be restored and again guarantee a safe force transmission. 

Main- / secondary girder connections (dove tail-reinforcement)

Standard solution

The sole connection with dove tail is hard to measure and doesn't show enough stiffness. 

Optimised solution with fischer Power-Full screws

The interaction of dove tail- and Power-Full-connection enables the combination of simple installation and efficient connection.

Forbindelse - Sperrer / Takås forbindelser og takstoler

Standard løsning

Tradisjonelt har vi brukt gaffelanker og takåsanker for disse applikasjonene. Det kreves mange beslagskruer samt utsparinger. Dette er tidkrevende.

Løsningen med fischer Power-Full helgjengede skruer

Ved å skru normalt ned på takflatene, trenger man færre skruer enn ved bruk av beslag. Installasjonstiden er mye raskere. Ved å bruke helgjengede skruer vil ikke skruen trekkes ut over tid. 

Forbindelse - Forsterkning av utsparing 

Standard løsning

Tradisjonelt har vi brukt gjengestål og muttere for å redusere risikoen for sprekkdannelse.

Løsningen med fischer Power-Full helgjengede skruer

Ved å skru normalt ned på flaten og få 50% av gjengene på hver sin side av den tenkte bruddflaten vil man få vesentlig større kapasiteter i bjelken. Denne løsningen kan brukes både ved rehabilitering og nye installasjoner.

Forbindelse - Hulltaking i limtrebjelke

Standard løsning

Tradisjonelt har vi brukt gjengestål og muttere for å redusere risikoen for sprekkdannelse.

Løsningen med fischer Power-Full helgjengede skruer

Ved å skru normalt ned på flaten og få 50% av gjengene på hver sin side av den tenkte bruddflaten vil man få vesentlig større kapasiteter i bjelken. Denne løsningen kan brukes både ved rehabilitering og nye installasjoner.

Forbindelse – Forsterkning av bærebjelker

Standard løsning

Tradisjonelt er det brukt gjengestål og Bulldog for å løse denne utfordringen.

Løsningen med fischer Power-Full helgjengede skruer

Ved å skru i 45% rundt nullpunktet på bjelkeforbindelsen. Vi skruene komme på skjær og styrken til bjelken vil øke vesentlig. Denne løsning vil være usynlig.

Shear reinforcement for classic main- / secondary girder connections

Standard solution

The conventional main- / secondary beam connections without shear reinforcement have a high danger of development of shear cracks and finally also of shear breakdowns. 

Optimised solution with fischer Power-Full screws

The fully threaded screw fischer Power-Full increases the shear load-bearing capacity of the main girder significantly, by strengthening the main girder across to the wood fibre direction.

Forbindelse - Forsterkning og forlengning av bærebjelker

Standard løsning

Tradisjonelt er det brukt gjengestål og Bulldog for å løse denne utfordringen.

 

Løsningen med fischer Power-Full helgjengede skruer

Ved å skru i 45% rundt nullpunktet på bjelkeforbindelsen. Vi skruene komme på skjær og styrken til bjelken vil øke vesentlig. Denne løsning vil være usynlig.

Forbindelse - Forsterkning av bærebjelker / Rehabilitering 

Standard løsning

Tradisjonelt er det brukt gjengestål og Bulldog for å løse denne utfordringen.

Løsningen med fischer Power-Full helgjengede skruer.

Ved å skru i 45 grader rundt nullpunktet på bjelkeforbindelsen. Vi skruene komme på skjær og styrken til bjelken vil øke vesentlig. Denne løsning vil være usynlig.

 

Thrust wood fixing (for on-roof insulation)

Standard solution

Thrust woods are fixed with partial-threaded screws. Therefore, many fixing points and thus also larger thrust woods are needed.  

Optimised solution with fischer Power-Full screws

Stiff connections are ensured by fewer fully threaded screws fischer Power-Full, which leads to shorter thrust woods. The screws are screwed-in in an angle of approx. 45 degrees into the thrust wood, to take the occurring thrust forces in.

Forbindelse - Montasje av ribord

Standard løsning

Tradisjonelt brukes det mange skruer hvor skruen i seg selv tar alle kreftene på skjær.

Løsningen med fischer Power-Full helgjengede skruer.

Ved å skru med helgjengede skruer i 45 grader vil store dele av kraften bli tatt opp som strekkrefter. Da kan man bruke vesentlig færre skruer enn tradisjonelt.

 

Forbindelse - Forsterkning av limtredragere mot trykk normalt på fiberretningen

Standard løsning

Tradisjonelt må man øke arealet av trykkflaten på søylen.

Løsningen med fischer Power-Full helgjengede skruer

Ved å skru skruen normalt mot fiberretningen slik at skruehodet ligger plant med undersiden av limtredrageren, vil deler av trykkreftene flytte seg opp i limtredrageren. Dette forutsetter at søyle toppen har en stålplate.

 

Element connection / Wooden framework construction

Standard solution

The elements are contracted and connected with many partial-threaded screws.

Optimised solution with fischer Power-Full screws

With fully threaded screws, higher tension-/ pressure- and shear loads can be transmitted with fewer screws. For an optimal connection, the screw connection will be set in an angle between 30 - 90 degrees.

fe80::3c8b:c2b:f52e:7ce5%9