For høyeste belastning. Kraftig og fleksibel.

Sikkerhetsanker FAZ II

Filter
Filter
fischer Sikkerhetsanker FAZ II er et stålanker for de mest krevende kravene. Tung belastning kan sikres i sprukket betong med stålankeret. På grunn av enkel montering kan FAZ II brukes på en spesielt fleksibel måte. Den påviste og testede ekspansjonsklipsen sikrer ensartet lastfordeling ved høye tillatte laster, samt en sikker etterekspansjon også i sprukket betong. Stålankeret er ideell for forankring av for eksempel rekkverk, kabelbrett og ventilasjonsrør.
cd-84f54cbff4-9svw2