Innfesting for en problemfri montasje av vindus- og dørkarmer. 

Karminnfesting

sc10-cd-1