Skiver for kombinasjon med spiker og fasadeplugger, samt skruer<br />

Isolasjonsskive

sc10-cd-2