PowerFull II
Konstruksjonsskruen for sammenføyninger av bærende konstruksjoner.
PowerFull II

Produktets høydepunkter

  1. Innovativ spissgeometri for fast innskruing og redusert oppflising. 
  2. Økt gjengestigning gjør innskruingen mye raskere. For rask installasjon.
  3. Det sylindriske hodet med flere freselommer sikrer ren forsenking av hodet. Denne kan forsenkes dypt ned i treverket med lang skruebits.
  4. Det spesielle forsenkede hodet med freselommer passer perfekt til å feste metalldeler til tre. De sammenkoblede delene påføres ikke slitasjeskader. 

 

Fordelene i korte trekk

Unik kjernefresegeometri
Den unike kjernefresegeometrien muliggjør lave akse- og kantavstander samt høye belastninger.
Ny skruegeometri
Den nye skruegeometrien forbedrer uttrekkslastkapasiteten betydelig og optimerer innskruingsmomentet.
Innovativ spissgeometri
Den innovative spissgeometrien sørger for at skruene skrus raskt inn, og reduserer oppflising av underlaget. Nålespissen gjør det enkelt å plassere skruen – f.eks. for vinklede skrueforbindelser – selv i vanskelige situasjoner.

Applikasjoner

Hoved-/støttebjelkeskjøt

Dobbelt bjelkelag (fleksibelt sammenkoblede bjelker utsatt for bøying)

Økt sideveis trykk for fundamenter

Innsnitt (forsterkning ved fundament med innsnitt)

cd-55d6ddcb4c-5djf9