forlag

 

© Copyright 2001-2016, fischer Norge AS

Alle rettigheter forbeholdt. Tekst, bilder, grafikk, lyd, annimasjoner og videoer samt plasseringen av disse på fischers hjemmeside er beskyttet av copyright og andre kommersielle beskyttende rettigheter. Innholdet på denne websiden må ikke kopieres, endres eller gjøres tilgjengelige for tredjepart til kommersielt formål.

Garanti notat

Denne websiden ble programmert med ytterste omhu. fischer kan alikevel ikke stå inne for riktigheten av opplysningene. fischer utelukker herved ethvert ansvar for skader som direkte eller indirekte følge av bruken av denne websiden, med untak i tilfeller av forseelse eller grov uaktsomhet fra fischers side.

Juridisk notat

fischer takker for ditt besøk på denne hjemmesiden og for din interesse for våre produkter. Alle personlige opplysninger, som er opplyst på fischers hjemmeside vil bli lagret, behandlet og hvis nødvendig videresendt til virksomheter i fischer gruppen, utelukkende med det formål å yte en personlig service til deg, ved å sende deg opplysninger om produktet eller sende tilbud til deg. fischer garanterer at dine opplysninger vil være underlagt strenge krav om fortrolighet i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Links til andre hjemmesider

fischers hjemmeside inneholder links til andre hjemmesider: Vi ønsker å understreke at fischer ikke er ansvarlig for innholdet av andre hjemmesider samt deres behandling av personlige opplysninger!

fischer Norge AS
Oluf Onsumsvei 9
0680 Oslo
NorgeTel.: +47 23 24 27 10
Fax: +47 23 24 27 13

E-mail: rst@fischernorge.no

Kontaktinformasjon


fischer Norge AS

Oluf Onsumsvei 9

0680 Oslo

Norge

Tel.: +47 23 24 27 10
Fax: +47 23 24 27 13