fischer DUOTEC - den intelligente kombinasjonen for høye belastninger i alle platematerialer

fischer DUOTEC

Det monteringsvennlige vippeankeret for høye belastninger i platematerialer

Les mer

Montering og byggematerialer:

Les mer

Applikasjoner

For enkel og sikker montering i forskjellige materialer

Les mer