DUOTEC - den intelligente kombinasjonen for høye belastninger i alle platematerialer

Montering & e byggematerialer:

Mer informasjon

Applikasjoner

For the simplest and safe installation in different building materials.

Mer informasjon

fischer DUOTEC

The intelligent combination for high loads in gypsum plasterboard.

Mer informasjon