fischer consulting

fischer Consulting er en internasjonalt aktiv foretaksrådgivningstjenest som hjelper foretak, institusjoner og myndigheter på de enkelte markedene ved utforming av prosessene og implementering av Lean Management.

Vi tilbyr kundene gjennomgående prosessrådgivning langs den helhetlige verdiskapningskjeden – ikke bare i produksjon, men også i de indirekte, administrative områdene. Vår helhetlige innsats støtter kundene og partnerne våre for økning av deres konkurransedyktighet og med målet å arbeide mest mulig effektig og svinnfritt.