For miljøet, for menneskene. - Vi tar ansvar

"Gjennom en aktivt miljøadministrasjon bidrar vi til at et intakt miljø bevares for oss og de fremtidige generasjonene." Når det gjelder festesystemer i plast, metall eller ved kjemiske festeinnretninger stoler håndverkere og proffer over hele verden på de innovative produktene, systemene og tjenestene fra fischer.

Markedsorienterte produktutviklinger, stadige forbedringer i alle foretaksområder og feilfrie produkter og tjenester gjør fischer til en foretrukket partner for sine kunder.
Prosessene våre er beskrevet i et integrert managementsystem, som er basert på DIN EN ISO 9001:2008 og DIN EN ISO 14001:2005.
Basert på administrasjonspolitikken fastlegges foretakets mål, som realiseres ved hjelp av fischer ProzessSystems, slik som for eksempel:

  • Kontinuerlig forbedring
  • Handlingsdyktige medarbeidere
  • Sterke prosesser
  • Just-in-time-prinsipper

Tidslinje for våre miljøtiltak så langt

1953
Resirkulering av plast
1977
Separat registrering av pappinnpakninger
1981
Kjølevannslager som varmekilde for varmepumper - nybygg fischer forskning innen oppvarming gjennom varmepumper, administrasjonsbygninger Oppvarming gjennom varmepumper
1985
Utskiftning av alla PCB-kjølede transformatorer
1989
Bestilling av en miljøansvarlig
Støyvernetiltak
Varmegjenvinning klimaanlegg databehandling
Avfallsseparering på alle områder
1992
Metallbehandling: Behandlingsanlegg for avløpsvann
1997
Miljøsertifisering ISO 14001
2000

Utveksling av gamle anleggsreguleringer mot moderne, mer effektive reguleringer; integrasjon i bygningsautomatikken

2004
Tumlingen:nye kjøleprodusenter
2006
Tumlingen: Kjølevannsforsyning – utskiftning av kjølevannspumpene mot nye, mer effektive. Horb: Utvidet kjøleproduksjon: Kjølemaskiner med varmepumpefunksjon
2008
Tumlingen, nybygg, personbilverksted2010
Tumlingen, sanering varmesentral Ferdigstilling av energistudien inkl. undersøkelse av transportmulighetene og beslutning for fremtidig varmekonsept Horb, studie Totalenergiforbund: Utarbeiding av et konsept for langsiktig og varig klarstilling av energi.
1970
Uttak av kildevann i stedet for drikkevann for kjøleformål
Kjølevannsbeholder med 1000 m³ som energilager
1979
Dokumentasjonbok for spesialavfall
1983
Tungmetallfrie plastfarger
Avfallsvarmenytte trykkluftproduksjon
1987
Klorfri maskinolje
Prosessvarmegjenvinning Metallbehandling
Lager for vannskadelige stoffer
1990
Omstilling for primær energibruk fra varmeolje til gass
Lager for brennbar væske
1993
Oljeseparator på personbilvaskeplasser
1998
Nybygg Denzlingen Photovoltaik-anlegg
2001
Nybygg fischer automotive systems
Kjølevannslager, kjøletårn for fri kjøling, avvarmenutnyttelse gjennom industrigulvoppvarming, forsyning av kompressor-avvarme til varmenettet, integrering i bygningsautomatikk
Energidatabase
2005
Tumlingen: Sanering plastbehandling
Optimering av kjølesystemet for avvarmeutnyttelse
Desentraliserte takventilasjonsapparater med varmegjenvinningssystemer
2007
Tumlingen: Ombygging kjølevannsforsyning og vannklargjøring
Mer effektiv utnyttelse av avvarme i KMT-hall (industrigulvoppvarming) - Horb: Klimatisering produksjon: Planerkonkurranse for kjølekonsept – Denzlingen: Utvidelse kjøleproduksjon
2009
Bioplugg - UGf, presenterer på FAKUMA i Friedrichshafen for første gang prototypen av en "bioplugg"
fischer gjestehus: Montering av et miniblokkvarmekraftverk for varme- og strømproduksjon
Ny databehandlingssenter "Green IT"
2011
Tumlingen, sanering varmesentral Utførelsesfasen i to byggavsnitt (byggavsnitt 2 i 2012)
EPD (Environmental Product Declaration) for EWI-produkter