Bærekraftighet

Foretaksgruppen fischer anerkjenner aktivt sitt sosiale ansvar. Prinsippene for dette er fastsatt i fischers modellerklæring og tar beregning for økonomiske, sosiale og økologiske aspekter. fischer planlegger den økonomiske utviklingen med langsiktige og bærekraftige mål, som ikke skal være i konflikt med foretakets interesser.

fischers modell regulerer omgangen med hele personkretsen (stakeholders) og ledelsesfilosofien. Den gir også rammen for de økonomiske aktivitetene. Dette inkluderer troverdig samarbeid pålitelige og konsekvente handlinger, gjensidig verdsettelse, godtgjørelse etter ytelse og fremtidsorienterte organisasjonsformer og arbeidsmetoder, like mye som aktivt offentlig og presserelatert arbeid, overholdelse av andres beskyttede opphavsrettslige eiendom – hvilket fischer også krever for sine egne rettigheter – og aktivt samarbeid i egnede komiteer, foretaksorganer og forbund. fischer har drevet aktivt miljøvern i flere tiår. Dette omfatter foretaksprosessene, men også forskning på og utvikling av produkter som sparer på ressursene.

I tillegg til yrkesopplæring er fischer svært engasjert i eksterne opplæringsprosjekter. Like muligheter innenfor foretaket og en forenlighet av arbeid og familie fremmes. Arbeidssikkerhet og helsevern for ansatte er høyt prioritert. Innenfor rammen av sine økonomiske muligheter støtter fischer sosiale, kulturelle og sportslige initiativer og foreninger som harmoniserer med selskapets målsetninger og verdier.

Informasjon om ledelsespolitikken til foretaksgruppen fischer finner du her.

fischer kvalitetsstandarder – for en verden av innfestingssystemer

fischer kvalitetsstandarder – for en verden av innfestingssystemer

Når det gjelder festesystemer i plast, metall eller ved kjemiske festeinnretninger stoler håndverkere og proffer over hele verden på de innovative produktene, systemene og tjenestene fra fischer.

For miljøet, for menneskene. - Vi tar ansvar

For miljøet, for menneskene. - Vi tar ansvar

"Gjennom en aktivt miljøadministrasjon bidrar vi til at et intakt miljø bevares for oss og de fremtidige generasjonene." Når det gjelder festesystemer i plast, metall eller ved kjemiske festeinnretninger stoler håndverkere og proffer over hele verden på de innovative produktene, systemene og tjenestene fra fischer.